« Terug naar vorige pagina

Diensten

Controle voor uw veiligheid
Gebruikt u nog andere medicijnen of zelfzorgmiddelen?
Heeft u andere ziektes?
Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?

Geef het aan ons door!
Van een groot deel van de aangesloten apotheken kunnen we, na uw toestemming, uw medicatiegegevens inzien. Dit is echter niet altijd (volledig) mogelijk. In dat geval vragen wij u een formulier in te vullen.

Waar mogelijk zal de apotheek de gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen. Op basis van deze en uw informatie controleren wij of de voorgeschreven medicijnen geschikt voor u zijn.

Uiteraard zijn onze assistentes en apothekers opgeleid om al uw vragen over medicijnen, zoals combinaties van medicijnen en bijwerkingen, te beantwoorden. Neem bij twijfel contact met ons of uw eigen apotheek op.

Indien uw apotheek niet is aangesloten op het locale of regionale digitale netwerk (OZIS), sturen wij achteraf een fax aan uw apotheek welke geneesmiddelen wij aan u hebben geleverd. Daarom vragen wij altijd bij welke apotheek u of de persoon waarvoor u de medicijnen komt halen, normaliter geneesmiddelen haalt. In uw eigen apotheek wordt in dat geval achteraf ook gecontroleerd of het geneesmiddel samen gaat met uw andere medicatie.

Indien u geen cliënt bent van een van de apotheken in onze regio of niet zeker weet bij welke apotheek u doorgaans komt, adviseren wij u dit zelf aan uw eigen apotheek door te geven zodat controle kan plaatsvinden met uw huidige en toekomstige medicijnen.

Combinatie van medicijnen
Niet alle medicijnen kunnen samen gebruikt worden. Geef aan ons door welke medicijnen (ook zelfzorggeneesmiddelen) u nog meer gebuikt, zodat wij u advies kunnen geven.

Heeft u nog andere ziektes?
Niet alle geneesmiddelen zijn voor iedereen geschikt. Heeft u bijvoorbeeld suikerziekte, of een hartkwaal? Geef het aan ons door, dan kunnen wij controleren of de nieuwe medicijnen veilig door u gebruikt kunnen worden.

Zwangerschap, borstvoeding en medicijnen
Niet alle geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Geef het aan ons door als u zwanger bent of een zwangerschapswens heeft. Als u tijdens de zwangerschap medicijnen gebruikt kunnen wij controleren of dit veilig is. Hetzelfde geldt ook wanneer u borstvoeding geeft. Geef ter controle ook aan de apotheek door wanneer u borstvoeding geeft.

Allergie
Bent u allergisch voor een geneesmiddel, of een bepaalde stof? Om te voorkomen dat er allergische reacties optreden, willen wij dat graag van u vernemen.

Wat doen wij voor u?
De Dienstapotheek heeft een assortiment receptgeneesmiddelen voor spoedeisende hulp aan. Dit zijn geneesmiddelen die direct noodzakelijk zijn en waar met het gebruik niet kan worden gewacht tot de volgende dag.
- Wij geven advies over allerlei kwalen en zelfzorgmiddelen. Zo nodig verwijzen wij u door naar de Huisartsenpost of uw eigen huisarts.
- Informatie geven over het inname tijdstip, werking en combinatie van medicijnen.
- Uw huisarts/specialist adviseren.
- Geven van voorlichting over preventie en overheidsmaatregelen.

Voorlichting medicijnen
Wij geven u graag informatie over alle medicijnen die u gebruikt. Dit geldt zowel voor medicijnen op recept als voor medicijnen die u zonder recept kunt kopen. Van de medicijnen die u zonder recept kunt kopen, zullen wij u het middel adviseren dat het beste bij u, uw klachten en uw andere medicijnen past. Bij de medicijnen treft u altijd een bijsluiter aan voor eventuele aanvullende informatie.

Afleverhoeveelheden
Wij leveren spoedmedicatie gewoonlijk hooguit voor enkele dagen tot een week. Voor het restant krijgt u een herhalingsrecept dat u kunt inleveren bij uw eigen apotheek.

De apotheek declareert
Bij bijna alle ziektekostenverzekeraars kunnen wij de kosten van uw geneesmiddelen rechtstreeks declareren. U hoeft dan niet zelf af te rekenen in de apotheek. Dit is gemakkelijk voor u, de apotheek en uw verzekeringsmaatschappij. Hiervoor hebben wij uw naam, adresgegevens en geboortedatum nodig en de naam van uw zorgverzekeraar.

Neem bij het bezoek aan de apotheek dan ook altijd een verzekeringspas van dit jaar mee. Als u dat niet heeft, is een geldig legitimatiebewijs ook goed. Wij controleren alle gegevens direct online bij uw verzekering. Neemt u echter ook altijd voldoende contant geld of een pinpas mee. Niet alle geneesmiddelen worden immers vergoed door uw verzekering.