« Terug naar vorige pagina

Dienstverlening

Herhaalrecept

Voor medicijnen die u op advies van uw huisarts of specialist chronisch gebruikt kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit kan door contact op te nemen met de assistente van uw (huis)arts.

Medicatieoverzicht

Om veilige zorg te kunnen verlenen is een actueel medicatieoverzicht nodig. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Informeer ons bij wijzigingen in uw medicijngebruik, gebruik van vrij verkrijgbare middelen (zoals pijnstillers en vitamines), zwangerschap, borstvoeding, bijwerkingen, allergieën en alles wat voor uw medicijngebruik van belang kan zijn.

Voor een goed medicijngebruik is het belangrijk dat u zelf weet waarom u wat gebruikt. Meld wijzigingen in medicatie of dosering bij uw apotheker en arts. Tevens adviseren wij u om een actueel medicatieoverzicht, waarop ook allergieën en intoleranties vermeld staan,  overal mee naar toe te nemen.

Wilt u graag een overzicht van uw medicijnen? Vraag bij ons om uw actueel medicatieoverzicht.

Medicatierol

Wanneer u meerdere soorten medicijnen gebruikt, heeft u vaak een grote voorraad aan doosjes in huis. Het is soms moeilijk overzicht hierin te houden. Om toch uw medicijnen op tijd en in de juiste hoeveelheden in te nemen is een medicatierol, ook wel een baxterrol genoemd, een praktische oplossing voor u. De medicatierol bestaat uit zakjes waarin per tijdstip uw medicijnen zijn verpakt. Op ieder zakje staat welke medicijnen erin zitten, hoe deze eruit zien en hoelaat u deze moet innemen. Op het tijdstip dat u uw medicijnen moet innemen, scheurt u het zakje van de rol en kunt u uw medicijnen innemen. Wilt u meer informatie over de medicatierol? Neem dan gerust contact met ons op!

Bezorgservice

Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf uw medicijnen op te halen dan kunt u op werkdagen gebruik maken van de gratis bezorgservice van de apotheek.

Dienstapotheek

Buiten onze openingstijden en tijdens de feestdagen kunt u voor spoedeisende recepten terecht bij de poliklinische en tevens dienstapotheek in het OLVG locatie west.

OLVG, locatie West,
Jan Tooropstraat 164.
T 020 5108826
F 020 6163894