Meer informatie

 • Informatie over Coronavirus (Covid-19)

  Wat kun je zelf doen?

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

  Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  Symptomen nieuw coronavirus

  Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

  Besmettelijkheid

  De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

  Nederland

  In Nederland is het coronavirus inmiddels bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

  Voorbereiding

  Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

  Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

  Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

  Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

  Worden je klachten erger?

  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

  Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

 • Medicatie bestellen via de app – MedicatieThuis

  Met de MedicatieThuis app kunt u makkelijk, overzichtelijk en veilig uw recepten inzien en opnieuw aanvragen. Dit is een
  initiatief in samenwerking met de Koninginne apotheek, Zuidas apotheek en zorgverleners uit o.a. het MC Jan van Goyen. Naast het vergroten van de klanttevredenheid beogen we ook een veiligere en efficiëntere werkwijze voor het aanvragen, voorschrijven en
  afhandelen van (herhaal)medicatie te realiseren.

  Waarom MedicatieThuis app – Veilig en gemakkelijk

  • Medicatie en herhaalrecepten worden overzichtelijk weergegeven in de app.
  • Geen tijdverspilling van u en de zorgverleners aan telefoontjes over herhaalmedicatie, maar eenvoudig en efficiënt aan te vragen vanuit de app.
  • Altijd geïnformeerd zijn over wat de status van de recept afhandeling is middels duidelijk track and trace weergave in de app
  • Geen persoonlijke en privacy gevoelige informatie meer versturen via het open internet
  • Minimale wachttijd in de apotheek, u ontvangt een bericht zodra het klaar staat om opgehaald te worden
  • Mogelijkheid om het thuisbezorgd te krijgen

  Pilot voor HIV medicatie

  Als u graag wilt deelnemen aan de pilot, meldt u dan aan via de website of meldt dit bij uw behandelaar in het MC Jan van Goyen of bij de Koninginne apotheek te Amsterdam. Tijdens de pilot zullen we u actief om input vragen om de app en het proces eromheen verder te optimaliseren.

  Behoefte aan meer informatie over dit initiatief, klik op deze link.